Doradztwo

PUNDIT-BHP prowadzi kompleksową działalność doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującą zakres stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których mogą wystąpić czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Aby poznać dokładnie Państwa potrzeby oraz określić obszary w których moglibyśmy Państwu służyć fachową wiedzą, przedstawimy nasze narzędzia, efekty dotychczasowych osiągnięć oraz metodykę usprawnień. Słuchamy naszych partnerów, zrozumienie ich potrzeb pozwala nam dostarczać usługi jakich potrzebują. Jest to proste podejście, które upewnia nas w budowaniu silnych i bliskich relacji partnerskich z naszymi klientami.

Proponujemy przeprowadzenie wewnętrzny audyt BHP polegający na sprawdzeniu poprawności i przestrzeganiu zaimplementowanych wcześniej wytycznych z zakresu BHP i P.POŻ.  Wywiad z pracownikami i ogólna ocena siedziby pozwala nam szybko zweryfikować ewentualne niedociągnięcia. Dzięki temu będziemy mogli przedstawić raport jakie dodatkowe zmiany należy wprowadzić . Porady oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu pozwolą uniknąć błędów związanych z brakiem znajomości przepisów bądź postępowania w przypadkach szczególnych. Nadzór nad postępowaniem w danych sytuacjach pozwoli na rzetelne  i prawidłowe sporządzenie dokumentacji. Nie zawsze przeszkolenie pracowników i umożliwienie im dostępu do fachowej informacji wystarcza, by firma mogła się właściwie rozwijać i funkcjonować. Niejednokrotnie potrzeby te wiążą się również z zapewnieniem specjalistycznej pomocy w formie odpowiedniego doradztwa.

Jeśli chcesz zbudować statek, nie nawołuj do zdobycia drewna, ale naucz ludzi tęsknić za bezkresnym morzem.
Antoine de Saint Exupéry